Assalamualaikum.. Salam Negaraku Malaysia .

PENERAJU KECEMERLANGAN 1 HATI 1 MATLAMAT


Unit Pengurusan Sekolah (Pengurusan Murid) Pejabat Pendidikan Daerah Seremban bertanggungjawab

menguruskan penempatan dan pertukaran pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah.
<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>

24 February 2016

DOKUMEN BAGI URUSAN PERTUKARAN SEKOLAH

URUSAN PERTUKARAN DAN PENEMPATAN MURID

DOKUMEN BAGI URUSAN PERTUKARAN MURID WARGANEGARA

1.  Salinan Borang P.U.(A) 275 Jadual iii (diisi pihak sekolah)
2.  Salinan surat beranak
3.  Salinan kad pengenalan murid
4.  Salinan kad pengenalan ibubapa/penjaga murid
5.  Salinan surat nikah// cerai/ surat kematian/ perakuan Pendaftaran
     Perkahwinan ibubapa
6.  Salinan perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa
     bercerai/berpisah
7.  Surat Daftar Anak Angkat mengikut Seksyen 25 Akta
     Pengangkatan 1952 (jika anak angkat) 

Dokumen Tambahan 

        1.  Laporan Disiplin pelajar jika pelajar ini mempunyai masalah disiplin
        2. kaunseling jika pelajar ini pernah dirujuk ke Kaunselor (sekiranya  
            pelajar ini tidak ada kaitan dengan 1 dan 2 di atas, sila nyatakan     
            pelajar ini tidak ada masalah disiplin/kaunseling, laporan tidak perlu
            disediakan) 

Nota :
1. Empat salinan dihantar ke PPD yang berkenaan untuk mendapat
   kelulusan dan satu salinan untuk  pihak  sekolah.
2.Bagi sekolah menengah, sila nyatakan mata pelajaran elektif untuk
   PMR/pakej SPM dalam lampiran beraaingan
3.Calon PTS/UPSR/PMR/SPM/STPM, sila pastikan permohonan
   pertukaran pusat peperiksaan diuruskan. 


DOKUMEN PERMOHONAN KEMASUKAN MURID (SEKOLAH AGAMA/SEKOLAH PERSENDIRIAN/MOHON BELAJAR SEMULA) KE SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN/BANTUAN KERAJAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (ASBS) .

1.  Dua salinan Borang ASBS
2.  Satu salinan surat beranak
3.  Satu salinan kad pengenalan pelajar
4.  Satu salinan surat berhenti sekolah rendah/menengah
5.  Satu salinan keputusan peperiksaan PMR dan UPSR
6.  Satu salinan surat nikah ibu bapa
7.  Salinan perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai/berpisah
     (jika berkenaan)
8.  Salinan surat daftar  anak angkat (jika berkenaan)


DOKUMEN PERMOHONAN KEMASUKAN MURID KE TINGKATAN EMPAT DARIPADA CALON-CALON PERSENDIRIAN/SWASTA  KE SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN/BANTUAN KERAJAAN 

1.  Salinan Borang M
2.  Salinan surat beranak
3.  Salinan kad pengenalan pelajar
4.  Salinan keputusan peperiksaan PMR dan UPSR
5.  Salinan kad pengenalan ibu bapa murid
6.  Salinan perintah mahkamah tentang hak penjagaan, jika ibu bapa bercerai/berpisah 
     (jika berkenaan)
7.  Salinan surat daftar  anak angkat (jika berkenaan)
8.  Salinan Surat nikah/ cerai/ daftar kahwin/ surat kematian


*Semua DOKUMEN mestilah telah diSAHKAN oleh pihak berkelayakan.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.